Elektronski kursevi CKMP namenjeni su svima koji žele da unaprede svoja znanja i kompetencije, a organizovani su na elektronskoj platformi tako da sa minimalnim ulaganjima polaznici za sebe ostvare maksimalni napredak. Uživajte i srećno!